Dags för nya däck?

Trafiksäkerhet och däck

Lagen angående däckens mönsterdjup är tydlig. Minst 3 mm mönsterdjup ska det vara, annars är däcken uttjänta och ska lämnas in till däckåtervinningen. När det gäller sommar- och vinterdäck samt skillnaderna mellan dessa, är det allt svårare att se var gränserna går. Allt fler däckföretag erbjuder även däck för åretrunt-bruk.

Rekommendationen som ges på vinterdäck är ett mönsterdjup på minst 5 mm. Dock är den lagliga gränsen mellan vinterdäck och sommardäck densamma, 3 mm mönsterdjup. Detta kan ses som aningen anmärkningsvärt. Trafiksäkerhetsverket har inte satt ett högre krav på mönsterdjup vintertid än sommartid. Dock kan väglaget vara långt mer besvärligt vintertid än sommartid.

Det finns ett behov av ny forskning angående ett eventuellt förbud av odubbade vinterdäck sommartid, enligt flera trafikforskare på området. NTF och däckbranschen vill stifta en lag om sommardäck, precis som det idag finns en lag om vinterdäck. Detta skulle innebära en ökad kostnad för bilägare eftersom däcken på en bil har begränsad livslängd och troligen är den bildel som slits mest. Trafikforskarna inom bildäck och trafiksäkerhet är oense i frågan om en eventuell lagändring angående användandet av dubbfria vinterdäck sommartid. För bilägaren skulle en lag om sommardäck utgöra ytterligare en kostnad.

farben-basic