Bilservice, bildelar och reparationer

 

Bilen

Bilen är ett måste för somliga. Bor man en bra bit från arbetsplatsen kan man behöva arbetspendla med bilen. På landsbygden är bilen ofta en direkt nödvändighet på grund av glesa turtätheter i kollektivtrafiken, ibland endast vissa tider på dygnet. Har man barn som behöver skjuts till olika aktiviteter kan bilen vara det enda alternativet för att få vardagspusslet att gå ihop. Oavsett behov, nödvändighet eller livspussel kan det vara bra att veta hur man kan få bilen att hålla längre, undvika reparationer och utbyte av bildelar.

Serva bilen

Ekonomiskt kan det löna sig att serva bilen regelbundet. Väntar man för länge blir resultatet motsatsen. Det kan bli dyrt, orsaka mer omfattande service och eventuellt leda till att bilen måste repareras. En bra bilverkstad som gör rätt åtgärder i tid kommer att förlänga bilens livslängd avsevärt och därtill gynna bilägarens plånbok. Det finns en hel del man kan göra själv för att undvika dyra reparationer och kostnader. Man bör följa servicebokens instruktioner till bilen och serva efter de tidsintervall eller antal körda mil som ges.

Att byta oljefilter och luftfilter gör att motor och ventilation kan arbeta och fungera optimalt. Byt dessa enligt givna tidsintervall för att undvika slitage och högre bränsleförbrukning. En regelbunden service av motorn och oljefilter kan minska bränsleförbrukningen med 5-10% och det är ekonomiskt försvarbart både för för miljön och plånboken. Vidare kan bristen på motorservice ge överslag i tändsystemet och leda till att katalysatorn tar skada. För bilar som körs mycket på grus eller vägar som dammar mycket kan man behöva byta luftfiltret oftare än intervallen i instruktionsboken. Detta bör man ha i åtanke om man ofta kör på landsbygdens grusvägar.

Däckservice

Rekommendationen angående däcktrycket för optimal livslängd, bränsleförbrukning och minskat slitage är att kontrollera detta vid varannan tankning. Det är långt ifrån alla som följer den anvisningen. Försök att komma ihåg det åtminstone var tredje eller fjärde tankning. Därtill skall däcktrycket fyllas på till ca 10-15 % över det rekommenderade däcktrycket som står i instruktionsboken. Anledningen är att bilens köregenskaper och däckets livslängd kommer att öka om man alltid har ett lite högre däcktryck än det rekommenderade som står instruktionsboken. Därtill kan bränsleförbrukningen minska med 3-5 % på grund av den lägre friktionen mot vägbanan. Det omvända kan leda till motsatsen. Ett däcktryck som inte kontrolleras och som ligger vid 70% av rekommenderat värde kommer leda till sämre vägegenskaper, halvera däckets livslängd och öka bränsleförbrukningen.

Köpa bildelar

Ett spartips gällande slitagedelar på en bil är att alltid höra med flera olika leverantörer av bildelar för att jämföra priserna. Det finns även möjligheten att införskaffa bildelar på bilskrotar. Faktum är att det kan löna sig med att försöka hitta bildelar på skroten. En del nya bilar som kommer in till skroten har funktionsdugliga delar och kan med fördel köpas för billiga pengar. Ta sedan med delarna till bilverkstaden och be att endast få betala för arbetet att sätta in bildelarna.

farben-basic